Katılımcılar

Eğitim Programına Kimler Katılabilir?
 
  • Araştırma Görevlileri ve akademik kariyer yapmak isteyen doktora öğrencileri
  • Yeni nesillere öğretme konusunda kendisini geliştirmek isteyen öğretim elemanları
  • Uluslararası bir bakış açısı kazanmak isteyen öğretim elemanları
  • Akademik pedagoji deneyimi ve İngiltere Yükseköğretim Akademisi Üyesi unvanı kazanmak isteyen tüm öğretim elemanları
  • İngiltere’de ve Avrupa’da akademik personel olarak istihdam imkanı kazanmak isteyen öğretim elemanları
  • Öğretme ve ölçme değerlendirme uygulamalarına yeni ve güncel yaklaşımlar eklemek isteyen öğretim elemanları
  • Kalite güvencesi ve akreditasyon süreç ve sistemlerini kavramak ve uygulamak isteyen üniversite yetkilileri ve çalışanlar
  • Öğretim elemanlarının öğretim kalitesini güncellemek isteyen üniversite yetkilileri ve yöneticileri
  • Öğretim elemanlarının öğretim ve öğrenme konusunda uluslararası tanınır bir sertifikasyona ve Yükseköğretim Akademisi Üyeliği unvanına sahip  olmasını isteyen üniversite yöneticileriDersler İngiltere Yükseköğretim Akademisi tarafından eğitilmiş ve Akademinin Yönetici Üye ve Kıdemli Üye unvanına sahip öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Her modülün akabinde Mesleki Standartlar Çerçevesi ölçütlerinde pedagojik faaliyetlerin yansıtıcı olark ifade edilesi ile ölçme değerlendirme yapılacaktır. Modüller tamamlandığında katılımcılar başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada geçerli olan ve akademik işe alımlarda şartlardan biri olarak kabul gören İngiltere Yüksek Öğretim Akademisi Üyeliği (FHEA) unvanına sahip olacaklar,
 
Gelecekteki programlarında eğitmen, mentör, değerlendirici (assessor) olma olanağına sahip olabilecekler,

Beykent, Doğuş üniversiteleri ve İzmir Kavram MYO’da akademik eleman olarak görev almak önceliğine sahip olacaklardır.