Yapı ve İçerik

Programın iki haftalık bir giriş dersini takip eden her biri 6 hafta (haftada 3 ders saati) sürecek üç modülden oluşmaktadır.

Giriş: İngiltere Mesleki Standartlar Çerçevesi’ne Giriş, Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim
 
Modül 1: Yükseköğretimde Öğretim ve Öğrenmenin Temelleri

Modül 2: Ders Tasarımı ve Ders Vermenin İlkeleri

Modül 3: Öğretme ve Ölçme Değerlendirmede Kalite

Yüz yüze dersler hafta içi veya hafta sonu bir öğleden sonra gerçekleştirilir. Buna ek olarak yapılan yüz yüze dersler arasında katılımcıların kendi verdikleri derslerde karşılıklı akran gözlemleri (peer observation) gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Tüm bu çalışmalarda ayrıca mentörler tarafından mesleki danışmanlık ve destek sağlanır.

Her bir modülün sonunda yapılan değerlendirmeler ve yazılan kişisel raporlar kümülatif olarak Yüksek Öğretim Akademisi Üyeliği için yapılan başvuruyu oluşturur.
Ayrıntılı bilgiler, Beykent Öğretme ve Öğrenme Akademisi Program El Kitabında ve Modül Kitapçıklarında yer almaktadır. Bu kitapçıklar diğer öğrenme kaynakları ile (kitap, CD veya link olarak) birlikte katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Eğitimlerin Süresi ve Yerleri:
Eğitimler 3 saatlik 2 seanstan oluşan giriş eğitimini takiben haftada 3 saat 6’şar haftalık 3 dönemde verilecektir. Modüller arasında 2 haftalık aralar verilecektir. Eğitim dili Türkçedir.

Beykent Üniversitesi İstanbul
Ayazağa Yerleşkesi
Taksim Yerleşkesi
Büyükçekmece Yerleşkesi