Öğrenme Kazanımları

Programın sonunda katılımcılar aşağıdaki konularda yeterlilik sahibi olacaklardır:
 
  1. Kendi öğretim alanında, öğretim ve ölçme değerlendirme vasıtasıyla öğrenmenin nasıl zenginleştirilebildiğini yetkili ve değerlendirici kurullara göstermek
  2. Öğretme, öğrenme ve ölçme değerlendirmenin planlanmasını, sunulmasını ve değerlendirilmesini sağlamak ve/veya geliştirmek için bir dizi metodu tanımlamak ve eleştirel bir şekilde değerlendirerek uygulamaya koymak
  3. Uygulamaları güçlendirmeye ve etki oluşturmaya kanıt teşkil etmek üzere yükseköğretim teorileri, modelleri, öğretim ve öğrenme kavramları üzerinde uzmanlaşmak
  4. Günümüz pedagojik pratiği bağlamında kendi pratiklerini eleştirel bir şekilde yansıtmak ve ortaya çıkan değişikliklerin etkisini değerlendirerek, bunu hem öğrencilere hem de yetkililere sunma becerisi edinmek
  5. Sürekli mesleki gelişim için yapılandırılmış bir plan geliştirmek ve uygulamak bunun sonucunda gündemde olan öğretme ve öğrenme sorunlarının çözümünde uzmanlaşmak