Amaçlar

Program, katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur: