Mesleki Standartlar Çerçevesi

Yükseköğretimde öğretim ve öğrenmenin desteklenmesine yönelik Birleşik Krallık Mesleki Standartlar Çerçevesi – 2011 (UKPSF-The UK Professional Standards Framework for teaching and support learning in higher education 2011)

Çerçevenin Amaçları:
 
  1. Öğretim ve öğrenmeyi desteklemekle ilişikli personelin başlangıçtaki ve süregelen mesleki gelişimini destekler.
  2. Çeşitli akademik ve/veya mesleki ortamlarda yaratıcılık, yenilikçilik ve sürekli gelişim aracılığıyla öğretim ve öğrenme için dinamik yaklaşımları teşvik eder.
  3. Öğrencilere ve diğer paydaşlara, personelin ve kurumların öğretime ve öğrencilerin öğrenmesine kattığı profesyonelliği sergiler.
  4. Öğrencinin öğrenmesini destekleyen ve buna zemin oluşturan öğretim, öğrenme, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının çeşitliliğini ve kalitesini tanır.
  5. Çoğu zaman araştırma ve/veya yönetim faaliyetlerini de kapsayabilecek daha geniş sorumlulukların bir parçası olarak, öğretim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik kalite geliştirme yaklaşımlarında, bireylerin ve kurumların resmi kabul görmelerini (akredite olmalarını) kolaylaştırır.
Çerçevenin Boyutları:

Faaliyet Alanları
A1- Öğrenme faaliyetlerinin ve/veya eğitim programlarının tasarımı ve planlanması
A2- Öğretmeyi ve/veya öğrenmeyi desteklemek
A3- Öğrenenlere yönelik ölçme ve değerlendirme ve geri bildirim faaliyetinde bulunmak
A4- Öğrenci desteği ve rehberliği için etkin öğrenme ortamları ve yaklaşımları geliştirmek
A5- Araştırma, eğitim ve mesleki uygulamaların değerlendirilmesini de kapsar şekilde ders/disiplin ve ilgili pedagojik alanlarda sürekli mesleki gelişim faaliyetlerinde yer almak

Çekirdek Bilgi
K1- Ders Materyali
K2- İlgili ders ve akademik program düzeyinde öğretim, öğrenme ve değerlendirme için uygun yöntemler
K3- Öğrencilerin hem genel olarak hem de ilgili ders/disiplin alanlarında nasıl öğrendikleri
K4- Uygun öğrenme teknolojilerini kullanmak ve takdir etmek
K5- Öğretim etkinliğini değerlendirmek için yöntemler
K6- Özellikle öğretim faaliyetlerine odaklanan, kalite güvencesinin sağlanması ve kalitenin arttırılmasına yönelik akademik ve mesleki uygulamalar

Mesleki Değerler
V1- Öğrenenlere birey olarak ve farklılıklara sahip öğrenen topluluklara saygı göstermek
V2- Yükseköğretimin faaliyet alanında katılımı ve öğrenenler için fırsat eşitliğini teşvik etmek
V3- Araştırma, bilimsel eğitim ve sürekli mesleki gelişim faaliyetlerinden kanıt destekli yaklaşımları ve çıktıları kullanmak
V4- Mesleki uygulama faaliyetlerini tanıyarak yükseköğretimin faaliyet alanını daha geniş bağlamda anlamak